Pitung Larik

"Drown in you" by Alf Sukatmo. Pencil on paper.

“Drown in you” by Alf Sukatmo. Pencil on paper.

Wangi wangine mlati
Reroncening kembang kenanga
Karo sopo tresna kekunci
Rasane kaya kelem ing segara
Gerah manah cupeting ati
Krasa urip anggawa mawa
Eh wong ayu amung sliramu tomboku


 

In English Continue reading