Sunyaruri

Jagad sunyi
Matahari mati
Mata hatiku matahari

Sejauh mataku
Sedekat matamu
Sejauh rasaku
Sedekat rasamu

Selamat datang
Sunyaruri


November 2015

Advertisements

6 thoughts on “Sunyaruri

Comments are closed.